ramadani

Македонија: да ја најде малата Елиф

ramadani

Прв ден на трета недела од август. Почнуваат работите после одмори. Секој има планови, распореди, приоритети. Македонија: да ја најде малата Елиф од Хасанбег, сеуште исчезната после поплавите.

Dita e parë e javës së tretë të muajit gusht. Nisin punët pas pushimeve. Çdokush ka plane, orare, prioritete. Maqedonia: ta gjej Elifin e vogël nga Hasanbegu, ende të zhdukur pas vërshimeve.

‪#‎vërshime‬ ‪#‎поплава‬

Check Also

katica

Мирјана Најчевска: Катица била паметна – Катица била глупа

Катица била паметна – Катица била глупа. Катица имала Академија – Катица немала Академија. Катица …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *