мајтап

МИСЛА-КРИЛАТИЦА НА ИВАНОВ ЗА ПТИЦИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ

ivanovmisla

На првиот ден од пролетта, Ѓорге Иванов во МАНУ долета, и ја кажа следнава мисла-крилатица: „Како што се копнените рути, такви се и воздушните рути. По истите рути по кои на копно доаѓаат мигрантите и бегалците, по воздух доаѓаат птиците преселници.“ (Ѓорге Иванов, 21.03.2016)

Read More »